test

Als je met data wil werken, dan heb je uiteraard data nodig. Hiervoor gebruiken we de "dummy"-databank van Northwind.